Smart Office Enterprise

Tính năng Kho dữ liệu số hóa tổng thể

Tra cứu, tìm kiếm dữ liệu mọi lúc mọi nơi khi có kết nối Internet

Alternate Text

Kho dữ liệu số hóa toàn diện nhất của Doanh nghiệp

Toàn bộ dữ liệu tương tác trên các module nghiệp vụ được tự động lưu trữ

  • Dữ liêu được sắp xếp theo module nghiệp vụ
  • Tìm kiếm dễ dàng, nhanh chóng
  • Tìm theo free text & advance search
  • Liên kết đến dữ liệu số hóa gốc
  • Tra cứu lại được qui trình đã tương tác

Truy cập, tra cứu, tìm kiếm trên thiết bị di động

Hoàn toàn chủ động tra cứu dữ liệu khi có quyền khai thác

  • Phân quyền khai thác dữ liệu
  • Kiểm soát được lịch sử truy cập (Log)
  • Nhiều tiêu chí tra cứu và tìm kiếm tiện dụng
  • Tốc độ hiển thị kết quả và View file tối ưu

Tải ứng dụng trên