Smart Office Enterprise

Tính năng Quản lý Công việc & Dự án

Giải pháp tổng thể và tiện ích nhất với Doanh nghiệp 4.0 hiện nay

Alternate Text

Quản lý Dự án

Một công cụ quản lý dự án & công việc trên một hệ thống đồng nhất

 • Khởi tạo đầu dự án dễ dàng
 • Xác định nhân sự, theo dõi, thực hiện
 • Tạo công việc thuộc dự án
 • Thảo luận (comment, attach file)
 • Chat trao đổi
 • Tra cứu tài liệu (xem, download)
 • Hoạt động (Activity/Event Log)
 • Theo dõi tiến độ thực hiện dự án trực quan
 • Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả

Quản lý Công việc

Dễ dàng theo dõi trạng thái xử lý, tự động tổng hợp kết quả thực hiện

 • Tạo lập thông tin công việc
 • Tạo Checklist chi tiết theo đầu việc
 • Phân công (Tags) nhân sự liên quan
 • Theo dõi, kiểm soát tiến độ thực hiện
 • Hiển thị trực quan (LIST, GRID, GANTT, USER, Calendar)
 • Thảo luận (tạo chủ đề, comment)
 • Chat trao đổi
 • Nhắc việc (Realtime Notify)
 • Review đánh giá, xin ra hạn thực hiện
 • Hoạt động (Activity/EventLog)

Tiện ích và báo cáo thống kê

Hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của nhiều mô hình doanh nghiệp

 • Tổng hợp, báo cáo thống kê
 • Tiện ích kết xuất ra file .excel,.pdf
 • Chia sẻ công việc lên lịch biểu cá nhân
 • Phân tích, hiển thị kết quả công việc trực quan
 • Hệ thống báo cáo linh hoạt, tùy biến
 • Phân tích biểu đồ theo nhiều dạng biểu đồ trực quan
 • Tùy chỉnh linh hoạt, đáp ứng và phù hợp cho mọi phương thức quản lý của doanh nghiệp.

Truy cập, tương tác trên thiết bị di động

Theo dõi mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị thông minh

 • Hệ thống tự động thông báo Notify khi được Tag tham gia công việc, dự án
 • Hệ thống tự động thông báo (Notify) nhắc việc
 • Hệ thống cảnh báo quá hạn xử lý công việc và tình trạng xử lý

Tải ứng dụng trên