Smart Office Enterprise

Tích hợp chữ ký số cho Doanh nghiệp của bạn

Thực hiện ký trên các module : S.Doc, S.Request của Smart Office

Alternate Text

Tích hợp chữ ký số CA Token Key của nhà cung cấp dịch vụ

VNPT CA, VGCA, Viettel CA, ....

  • Tích hợp hệ thống dịch vụ
  • Bảo mật và an toàn
  • Đảm bảo tính pháp lý
  • Thao tác nhanh chóng

Tích hợp chữ ký số vào việc ký phát hành Văn bản trong S.Doc

Thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng quản lý

  • Tạo văn bản, giấy tờ
  • Sử dụng chữ ký số
  • Thiết lập thông tin cần thiết
  • Ký và nhận kết quả trên văn bản

Tải ứng dụng trên