Smart Office Enterprise

Tính năng Lịch họp tuần

Công cụ tiện ích không thể thiếu, luôn nhắc bạn thời gian mọi lúc mọi nơi

Alternate Text

Lịch họp tuần

Cập nhật lịch công tác tuần tuần của lãnh đạo lên trang tin nội bộ

 • Đăng ký lịch họp tuần
 • Tổng hợp/Phê duyệt nội dung
 • Tự động Notify nhắc lịch tới người liên quan
 • Cảnh báo trùng địa điểm, phòng họp
 • Cảnh báo trùng lịch người chủ trì/tham dự
 • Xác nhận không tham gia
 • Tra cứu lịch tuần, lịch lãnh đạo

Lịch sự kiện

Thể hiện các sự kiện diễn ra trong đơn vị, truyền tải tới mọi người

 • Quản lý dễ dàng, thuận lợi
 • Cho phép tùy biến giao diện để phù hợp với đơn vị
 • Vùng nội dung thể hiện các thông tin chính (thời gian, địa điểm,…)
 • Hiển thị số lượt xem và danh sách người đã xem và nội dung bình luận

Lịch cá nhân/Kế hoạch công tác

Ghi chép nội dung công việc thực hiện trong tuần

 • Chủ động cập nhật nội dung công việc của cá nhân trong tuần làm việc
 • Theo dõi nội dung công việc thực hiện trong tuần, ngày hiện tại sẽ đổi màu dễ nhận biết
 • Tự động cập nhật nội dung từ lịch công tác tuần xuống lịch cá nhận (trường hợp là lãnh đạo)

Báo cáo, thống kê linh hoạt

Tùy biến tiêu chí kết xuất của người dùng, nhanh chóng, chính xác

 • Kết xuất theo thời gian thực (Real time)
 • Tiêu chí linh động, tùy biến người dùng
 • Biểu đồ hiển thị dữ liệu trực quan
 • Kết xuất Export ra file(.*pdf, .*excel)

Truy cập, tương tác thông tin trên thiết bị di động

Luôn theo dõi được lịch công tác tuần của công ty, lịch làm việc của cá nhân

 • Nhận thông báo Notify khi có lịch liên quan
 • Nhắc lịch trước cuộc họp để tránh quên
 • Trra cứu lại lịch theo tuần, theo lãnh đạo
 • Xác nhận tham gia/không tham gia cuộc họp
 • Kiểm soát được thành viên tương tác
 • Duyệt nội dung đăng ký lịch tuần
 • Tích hợp họp Online livestream Video (coming soon...)

Tải ứng dụng trên