Smart Office Enterprise

Tính năng Quản lý văn bản

Tin học hóa toàn bộ quy trình quản lý văn bản đi, đến, phát hành nội bộ

Alternate Text

Quản lý Văn bản đến

Điện tử hóa toàn bộ văn bản đến, luân chuyển văn bản đã số hóa theo quy trình chuẩn của từng doanh nghiệp

 • Số hóa văn bản đến, OCR nhận dạng
 • Lấy số/Vào sổ tự động hoặc tùy biến
 • Chuyển xử lý theo quy trình
 • Phân phát văn bản
 • Xử lý/Đồng xử lý
 • Thu hồi/Chuyển tiếp
 • Thông báo Notify/Activity checking
 • Theo dõi quy trình xử lý (Workfollow)

Quản lý Văn bản đi, Phát hành

Tự động cấp số theo quy định của từng đơn vị, vào sổ tự động hoặc tùy biến

 • Dự thảo nội dung
 • Trao đổi, ý kiến, chỉ đạo (đính kèm File)
 • Trình ký duyệt
 • Phê duyệt
 • Ký số/Ký điện tử (tích hợp SIM CA ký trên App)
 • Lấy số/Vào sổ/Phát hành
 • Theo dõi qui trình luân chuyển, xử lý
 • Thông báo Notify Realtime

Báo cáo, thống kê linh hoạt

Tùy biến tiêu chí kết xuất của người dùng, nhanh chóng, chính xác

 • Kết xuất theo thời gian thực (Real time)
 • Tiêu chí linh động, tùy biến người dùng
 • Biểu đồ hiển thị dữ liệu trực quan
 • Kết xuất Export ra file(.*pdf, .*excel)

Truy cập, tương tác trên thiết bị di động

Nhận thông báo, xử lý văn bản mọi lúc, mọi nơi khi có kết nối mạng Internet

 • Nhận Notify từ hệ thống khi có văn bản mới chuyển đến
 • Đọc nội dung văn bản gốc và các văn bản kèm theo
 • Theo dõi qui trình xử lý, ý kiến trao đổi/chỉ đạo
 • Luân chuyển/xử lý văn bản
 • Phê duyệt/Ký duyệt (ký điện tử, ký số, tích hợp SIM CA bảo mật với nhà mạng)

Tải ứng dụng trên