Smart Office Enterprise

Tính năng Quản lý Dự án & Công việc

Giải pháp tổng thể và tiện ích nhất với Doanh nghiệp 4.0 hiện nay

Quản lý Dự án

Một công cụ quản lý dự án & công việc trên một hệ thống đồng nhất

 • Khởi tạo đầu dự án dễ dàng
 • Xác định nhân sự, theo dõi, thực hiện
 • Tạo công việc thuộc dự án
 • Thảo luận(comment)
 • Chat trao đổi
 • Tra cứu tài liệu (xem, download)
 • Hoạt động (Activity/EventLog)
 • Theo dõi tiến độ thực hiện dự án trực quan
 • Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả

Quản lý Công việc

Dễ dàng theo dõi trạng thái xử lý, tự động tổng hợp kết quả thực hiện

 • Tạo lập công việc một cách dễ dàng
 • Tạo Checklist chi tiết theo đầu việc
 • Phân công (Tags) nhân sự liên quan đến công việc
 • Theo dõi thực hiện
 • Kiểm soát tiến độ
 • Thảo luận(tạo chủ đề, comment)
 • Chat trao đổi
 • Nhắc việc
 • Tra cứu tài liệu(xem, download)
 • Hoạt động (Activity/EventLog)

Tiện ích và báo cáo thống kê

Hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của nhiều mô hình doanh nghiệp

 • Tổng hợp, báo cáo thống kê
 • Tiện ích kết xuất ra file .excel,.pdf
 • Chia sẻ công việc lên lịch biểu cá nhân

Truy cập, tương tác trên thiết bị di động

Theo dõi mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị thông minh

 • Hệ thống tự động thông báo Notify khi được Tag tham gia công việc, dự án
 • Hệ thống tự động thông báo (Notify) nhắc việc
 • Hệ thống cảnh báo quá hạn xử lý công việc và tình trạng xử lý