Smart Office Enterprise

Tính năng Quản trị nhân sự

Quản trị toàn diện thông tin về nhân sự(Hồ sơ, đào tạo, đánh giá, chấm công, bảng lương,...)

Quản lý Tuyển dụng

Thiết lập, theo dõi, đánh giá kết quả tuyển dụng của doanh nghiệp

 • Tạo đợt tuyển dụng
 • Cập nhật hồ sơ Apply
 • Lên lịch hẹn phỏng vấn
 • Chấm điểm ứng viên
 • Xác định kết quả ứng viên
 • Thiết lập kết quả tuyển dụng
 • Liên kết sang hồ sơ nhân sự
 • Báo cáo thống kê

Quản lý Hồ sơ nhân sự

Quy trình quản lý khép kín, toàn diện thông tin biến động về nhân sự

 • Khởi tạo sơ yếu lý lịch
 • Cập nhật thông tin biến động
 • Hợp đồng lao động
 • Phân công công tác
 • Các quyết định kèm theo
 • Tra cứu các file số hóa

Đánh giá Nhân sự

Tùy biến các Form chuẩn đánh giá nhân sự theo tháng, quỹ, năm

 • Tạo lập Form đánh giá
 • Tự động liên kết các tiêu chí
 • Xác định các công việc thực hiện trong Stask
 • Chuyển đến người quản lý đánh giá
 • Chấm công, lập bảng lương

Báo cáo, thống kê linh hoạt

Người dùng tùy biến các tiêu chí kết xuất báo cáo, nhanh chóng, chính xác

 • Kết xuất theo thời gian thực (Real time)
 • Tiêu chí linh động
 • Biểu đồ hiển thị dữ liệu trực quan
 • Kết xuất ra file(.*pdf, .*excel)