Smart Office Enterprise

Tính năng Lịch công tác & Lịch sự kiện

Hiển thị lịch trình công tác tuần của lãnh đạo

Lịch công tác tuần

Cập nhật lịch công tác tuần tuần của lãnh đạo lên trang tin nội bộ

 • Dễ dàng cập nhật, quản trị nội dung
 • Nội dung hiển thị khoa học, rõ ràng với các ngày trong tuần
 • Nhắc lịch tới người chủ trì, tham dự thông qua Notify trên web và App.
 • Tra cứu lại lịch tuần một cách tuần tự và rõ ràng

Lịch sự kiện

Thể hiện các sự kiện diễn ra trong đơn vị, truyền tải tới mọi người

 • Quản lý dễ dàng, thuận lợi
 • Cho phép tùy biến giao diện để phù hợp với đơn vị
 • Vùng nội dung thể hiện các thông tin chính (thời gian, địa điểm,…)
 • Hiển thị số lượt xem và danh sách người đã xem và nội dung bình luận

Lịch cá nhân

Ghi chép nội dung công việc thực hiện trong tuần

 • Chủ động cập nhật nội dung công việc của cá nhân trong tuần làm việc
 • Theo dõi nội dung công việc thực hiện trong tuần, ngày hiện tại sẽ đổi màu dễ nhận biết
 • Tự động cập nhật nội dung từ lịch công tác tuần xuống lịch cá nhận (trường hợp là lãnh đạo)

Truy cập, nắm bắt thông tin trên thiết bị di động

Luôn theo dõi được lịch công tác tuần của công ty, lịch làm việc của cá nhân

 • Nội dung thể hiện rõ ràng, nắm bắt được lịch trình công việc cụ thể
 • Nhận được nhắc việc qua thông báo Notify nếu có liên quan đến lịch
 • Tiện ích tra cứu lại lịch sử của lịch công tác, theo từng tuần làm việc