Smart Office Enterprise

Tính năng quản lý Tài sản công

Quản lý tổng thể mọi biến động về tải sản trong doanh nghiệp

Chuẩn hóa danh mục Tài sản, có mã vạch kèm theo

Cập nhật, hỗ trợ Import dữ liệu từ file Excel vào hệ thống

 • Phân loại Nhóm tài sản
 • Phân loại Loại tài sản
 • Danh sách nhà cung cấp
 • Công ty bảo hành, sửa chữa

Đề xuất và Phê duyệt yêu cầu

Xuất phát từ nhu cầu mua sắm, phê duyệt theo quy trình chuẩn hóa

 • Lập phiếu đề xuất, tự động nhẩy số
 • Trình phê duyệt qua các vị trí
 • Phê duyệt hoặc hủy bỏ yêu cầu

Thẻ tài sản & Cấp phát sử dụng

Minh bạch thông tin, tuân thủ quy trình sử dụng

 • Lập thẻ tài sản và xác định nhập kho
 • Cấp phát cho đối tượng sử dụng
 • Theo dõi tình trạng sử dụng

Sửa chữa, Bảo dưỡng, Thu hồi, Thanh lý, Kiểm kê, Thống kê

Quy trình khép kín, theo dõi mọi biến động về tài sản

 • Theo dõi lịch sử sửa chữa, bảo dưỡng
 • Thực hiện quy trình thu hồi hoặc thanh lý tài sản
 • Báo cáo thống kê dựa trên nhiều tiêu chí, xác định tài sản hiện đang ở đâu, ai sử dụng?