Smart Office Enterprise

Sự hài lòng của khách hàng là thành công của chúng tôi

Nói thật và làm thật đã kiến tạo lên một sản phẩm hiện nay được 500+ doanh nghiệp uy tín lựa chọn thực hiện chuyển đổi số.

Smart Office tham dự hội thảo giải pháp công nghệ số

Trường Đại học Đại Nam và Công ty OrientSoft thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác trong sự kiện "Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Đại Nam...".
Ngày 23/11/2021 Công ty OrientSoft thực hiện triển khai nội dung gói thầu CĐS 01 giữa Công ty CP Sông Ba (Đà Nẵng) và Công ty OrientSoft.
Sau thời gian đưa một số module nghiệp vụ vào sử dụng toàn hệ thống người dùng của ECPAY. Từ tháng 1/2021 ECPAY quyết tâm cùng thực hiện