Tin nhắn SMS

Tin nhắn SMS

Hệ thống có thể kết nối Modem nhắn tin GPRS hoặc kết nối Gateway nhà mạng thông qua "Brand Name" để thực hiện việc nhắn tin tới các User sử dụng. Phần mềm cho phép nhắn tin trực tiếp nội dung Text tới từng người hoặc nhiều người tại cùng một thời điểm và hệ thống tự động nhắn SMS khi có văn bản đến hoặc công việc được giao xử lý.... Việc lựa chọn giải pháp tích hợp tùy thuộc vào nhu cầu thực tế của từng khách hàng, mỗi lựa chọn đều có ưu và nhược điểm.

H1. Giao diện Module nhắn tin SMS tới Mobile người sử dụng

 

 

H2. Modem nhắn tin SMS kết nối với máy chủ dịch vụ