Data Store

Data Store

Tổ chức lưu trữ dữ liệu một cách khoa học, bảo mật, thuận lợi cho người cần khai thác, tra cứu, tìm kiếm thông tin "Mọi lúc-mọi nơi". Đáp ứng kết quả tra cứu, tìm kiếm một cách nhanh nhất với nhiều tiêu chí như (Theo thời gian, loại văn bản, cơ quan ban hành, người ký, lĩnh vực, sổ công văn,...)

H1. Giao diện Module Data Store (Role Admin)

H2. Giao diện tìm kiếm Văn bản nâng cao