Chat nội bộ

Chat nội bộ

Chát với cá nhân, tạo nhóm, thêm, bớt thành viên thuộc nhóm. Cho phép Chat nội dung Text, gửi file dữ liệu, file ảnh, video,....Tính năng Chat như Skype, Viber, Zalo

H1. Giao diện Module Chat (trao đổi nội bộ) trên Web Chat

H2. Giao diện Module Chat trên Mobile App