SmartOffice

GIỚI THIỆU CHUNG

Smart Office – Là bộ phần mềm “Văn phòng điện tử”, một sản phẩm thuần Việt được OrientSoft phát triển từ năm 2005 tới nay. Một hệ thống tin học hóa toàn bộ quy trình quản trị và điều hành trực tuyến đáp ứng nhu cầu của các Cơ quan, Doanh nghiệp.

Smart Office – Tạo ra một môi trường làm việc cộng tác với trên 20 Module chức năng ứng dụng hữu ích được tích hợp trong cùng một hệ thống.

Smart Office – Một giải pháp tổng thể, bảo mật, tích hợp đa nền tảng bao gồm Ứng dụng Web App dành cho máy tính (PC, Laptop) và ứng dụng Mobile App dành cho các thiết bị thông minh chạy hệ điều hành iOS và Android.

                                 Download File.pdf giới thiệu sản phẩm tại đây.!

Xem chi tiết